ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама

  Nacionalni folklorni ansambl Srbije "Kolo"
Почетак

Nacionalni folklorni ansambl Srbije "KOLO" je jedina ustanova kulture u Srbiji u oblasti scensko-muzičkih delatnosti koja čuva, neguje i prezentuje našu tradicionalnu umetnost, kroz igru, pesmu, muziku i običaje. Ansambl KOLO osnovala je vlada Republike Srbije 15.maja 1948. godine, sa ciljem da se profesionalnim i studioznim radom neguju, koreografski uobličavaju i umetnički obrađuju narodne igre, čuvajući njihov koren, stil i osnovni karakter.
Folklorni ansambl KOLO je gostovalo na svim kontinentima u najprestižnijim koncertnim dvoranama: Metropoliten, Karnegi Hol, Rojal Festival Hol, Boljšoj Teatar, Palata Šajo, Opera u Sidneju, Nacionalni Centar Umetnosti u Pekingu...
Direktor ansambla KOLO je gospodin Radojica Kuzmanović.
Званични сајт Ансамбл "Коло" - www.kolo.org
Шопска носия за бебе момче
Носия за бебе