ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Сръбски национален фолклорен ансамбъл "Коло"
Видео

Сръбски Национален фолклорен ансамбъл "Коло" - Видео


Национален ансамбъл "Коло" - Танци от западна Сърбия

Ансамбъл Родопа Смолян
Фолклорен
ансамбъл "Родопа"

Валентина Китова - хореограф
Валентина Китова
хореограф

Българския гайдар Венцислав Андонов
Венцислав Андонов
гайда